پشتیبانی:
09124689158

ساعات پاسخگویی : از 9 الی 18

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

براورد زمان تحویل

سفارشات ارسالی توسط پست در مراکز شهرستان ها حداکثر 3الی 4 روز پس از ارسال تحویل داده میشوند.(مثل بذرها)

سفارشات ارسالی با پست تا 250 گرم وزن در روستاها تا حداکثر 4 الی 5 روز تحویل داده میشوند.(مثل بذرها)

سفارشات ارسالی با پست پیشتاز تا 250 گرم وزن در تهران یک روزه و نهایتا دو روزه تحویل داده میشوند.

سفارشات ارسالی با پیک در تهران و کرج همان روز تحویل داده میشوند.