محصول قیمت تعداد مجموع
× چسب زرد چسب زرد (جذب کننده حشرات) ۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۳,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۸,۰۰۰ تومان
مجموع ۱۱,۰۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید