محصول قیمت تعداد مجموع
× هاماتوکاکتوس بذر کاکتوس هاماتو ۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۴,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۸,۰۰۰ تومان
مجموع ۱۲,۰۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید