محصول قیمت تعداد مجموع
× کود مخصوص مرکبات کود مخصوص مرکبات، انجیر، زیتون ۲۳,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۲۳,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۸,۰۰۰ تومان
مجموع ۳۱,۰۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید