محصول قیمت تعداد مجموع
× کود مخصوص گل هورتانسیا کود پوکون مخصوص هورتانسیا ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۲۰,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۸,۰۰۰ تومان
مجموع ۲۸,۰۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید