محصول قیمت تعداد مجموع
× شن کش دسته بلند شن کش تلسپوپی با دسته آلومینیومی ۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

جمع کل سبد خرید

جمع جزء ۴۵,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۷,۵۰۰ تومان
مجموع ۵۲,۵۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید