محصول قیمت تعداد مجموع
× گلهای تراس و بالکن کود مخصوص گیاهان تراس و بالکن، پوکون هلند ۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۳۵,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۸,۰۰۰ تومان
مجموع ۴۳,۰۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید