محصول قیمت تعداد مجموع
× کود گلدهی ،پوکون هلند کود مخصوص گلدهی ، پوکون هلند ۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۲۵,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۸,۰۰۰ تومان
مجموع ۳۳,۰۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید